PVC-UH管道的连接方法有哪些

PVC-UH管道的连接方法有哪些

      PVC-UH管道的连接方法:

      1.电热熔接性:采用专用电热熔焊机将直管与直管、直管与管件衔接起来。一般多用于160mm以下管。

      2.热熔对接衔接:采用专用的对接焊机管道衔接起来,一般多用于160mm以上管。

      3.钢塑衔接:可采用法兰、螺纹丝扣等方法衔接。

      4.为便利施工和确保施工质量、还应预备相应的工具。